Proiect

Care sunt obiectivele proiectului Harta Resurselor Umane

Ca obiectiv general, proiectul  Harta Resurselor Umane își propune eficientizarea și îmbunătățirea capacității și calității Serviciului Public de Ocupare prin dezvoltarea unor metode și instrumente inovative  în vederea diminuării ratei șomajului și prin promovarea competențelor existente la nivelul unei regiuni, pentru toate resursele umane inactive în piața muncii.

De asemenea, în cadrul acestuia:

 • sunt create rețele de parteneri relevante pentru scăderea ratei șomajului la nivel național;
 • sunt implementate măsuri care vor veni în întâmpinarea angajatorilor și șomerilor;
 • este eficientizată și îmbunătățită capacitatea Serviciului Public de Ocupare de previzionare și prognoză a necesarului de cursuri de formare profesională sau de cursuri de reorientare profesională;
 • este dezvoltat un instrument TIC cu 3 componente prin intermediul cărora se va eficientiza comunicarea și colaborarea dintre diferiți actori care acționează pe piața muncii, această colaborare incluzând: un flux continuu de informații în timp real, date despre oportunități viitoare de începere sau extindere a afacerilor pentru agenții economici – având la bază resursele umane disponibile în cele două judete, din două regiuni diferite, Sud-Vest Oltenia Sud-Est (în special din mediul rural) Dolj și Constanța, pentru sectorul privat și pentru cel public.

Rezultatul proiectului presupune o reprezentare grafică a locurilor de muncă vacante din județe și a calificărilor existente.

 

Dintre obiectivele specifice ale proiectului Harta Resurselor Umane:

 • Creșterea capacității personalului SPO de anticipare a schimbărilor din piața muncii prin elaborarea de studii și prognoze;
 • Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor furnizate de către Serviciul Public de Ocupare partenerilor săi,  prin dezvoltarea și implementarea de soluții și instrumente IT accesibile online tuturor;
 • Dezvoltarea capacității pesonalului SPO de plasare a persoanelor inactive în piața muncii în locuri de muncă ce corespund cunoștințelor și aptitudinilor lor;
 • Îmbunătățirea procesului de monitorizare și de evaluare a impactului măsurilor active de ocupare prin urmărirea unor indicatori calculați în timp real;
 • Dezvoltarea de noi abilități practice pentru personalul din cadrul sucursalelor județene ale SPO.

 

În ce constă noutatea proiectului

În prezent, potrivit legilor în vigoare, sarcinile personalului Serviciului Public de Ocupare se referă la înregistrarea fluxurilor peței muncii. Ceea ce aduce nou proiectul Harta Resurselor Umane, este adăugarea unor atribuții cum ar fi participarea activă în cadrul mecanismelor de abordare statistică a pieței muncii, astfel încât profesioniștii acestui serviciu public să faciliteze și să îmbunătățească legătura dintre angajatori și potențialii angajați. Pentru a realiza acest lucru, este nevoie de mai multe lucruri:

 • o cantitate mare de date procesate
 • o mai bună cunoaștere a pieței muncii actuale
 • consolidarea capacității de analiză
 • elaborarea unor previziuni privind dinamica pieței muncii

Prin implementarea proiectului Harta Resurselor Umane, Serviciul Public de Ocupare va dezvolta o atitudine pro-activă față de cei aflați în căutarea unui loc de muncă, prin:

 • acordarea de servicii personalizate de consiliere și orientare profesională pentru a sprijini solicitantul în găsirea unui loc de muncă potrivit
 • analiza profilului solicitantului
 • identificarea posibilelor obstacole în integrarea sau reintegrarea acestuia pe piața muncii
 • realizarea unui plan personalizat de acțiune pentru integrare/reintegrare
 • asigurarea de sprijin chiar și după semnarea contractului de muncă

Sistemul IT dezvoltat în cadrul proiectului aduce un alt element nou în ce privește dezvoltarea pieței muncii: acesta sprijină activitățile de tip self-service de căutare a locurilor de muncă, punând  la dispoziția șomerilor și angajatorilor:

 • date statistice relevante privind capitalul uman
 • cursuri de formare disponibile

Harta Resurselor Umane, al treilea element inovativ al proiectului, presupune o reprezentare grafică a locurilor de muncă vacante din județe si a calificărilor existente, mai precis a calificărilor șomerilor existenți în baza de date. Din reprezentare, se va putea observa repartiția acestor variabile la nivelul celor două judete vizate de proiect. Acest instrument inovativ va duce la o evaluare cât mai corectă a evoluției pieței muncii, prin oferirea de date și servicii cum ar fi:

 • servicii corelate în timp real cu necesitățile identificate pe piața muncii
 • resurse umane necesare care să corespundă standardelor profesionale cerute de angajatori
 • flux continuu de informații complexe privind resursele umane din diferite arii geografice
 • informații necesare inițierii sau extinderii unei afaceri
 • corelarea acestora cu planuri de dezvoltare rurală/urbană relevante

 

Rezultatele propuse în cadrul proiectului Harta Resurselor Umane

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă instituții ale Serviciului Public de ocupare precum și profesioniști care lucrează în aceste servicii.

În ce privește  rezultatele propuse, Harta Resurselor Umane vizează:

 • sprijinirea a 40 de instituții ale Serviciului Public de Ocupare
 • pregătirea a 46 de profesioniști din Serviciul Public de Ocupare
 • elaborarea unei analize și a 2 studii (inclusiv date despre munca nedeclarată sau informală)
 • realizarea a 2 prognoze
 • implementarea serviciului de tip self-service în două agenții
 • dezvoltarea și implementarea de acțiuni inovatoare și transnaționale pentru modernizarea Serviciului Public de Ocupare
 • o mai bună vizibilizare a serviciilor pe care Serviciul Public de Ocupare le oferă